رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فدایی: از فردا کالاهای فیک و ری‌مارک بازار را تسخیر می‌کنند

فدایی: از فردا کالاهای فیک و ری‌مارک بازار را تسخیر می‌کنند احسان فدایی در ایکس نوشت: وقتی رگولاتور صنعت کشور در جواب شکایت برند نوکیا می‌گوید: چون تحریم‌مان کرده‌اید، حق داریم بدون رضایت از نام تجاری‌تان با اسم رمز دورزدن تحریم سوءاستفاده کنیم، با این مهر تایید، از فردا منتظر باشید هر کارگاهی، نام برندی […]

فدایی: از فردا کالاهای فیک و ری‌مارک بازار را تسخیر می‌کنند

احسان فدایی در ایکس نوشت:
وقتی رگولاتور صنعت کشور در جواب شکایت برند نوکیا می‌گوید: چون تحریم‌مان کرده‌اید، حق داریم بدون رضایت از نام تجاری‌تان با اسم رمز دورزدن تحریم سوءاستفاده کنیم، با این مهر تایید، از فردا منتظر باشید هر کارگاهی، نام برندی معتبر را جعل و کالاهای فیک و ریمارک، بازار را تسخیر کنند!