رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قتل اعضای خانواده به خاطر فقر در نوغان

قتل اعضای خانواده به خاطر فقر در نوغان مرد ۴۰ ساله بعد از کشتن مادر، همسر و دو فرزندش از خود دست نوشته ای باقی گذاشت و خودکشی کرد.  

قتل اعضای خانواده به خاطر فقر در نوغان

مرد ۴۰ ساله بعد از کشتن مادر، همسر و دو فرزندش از خود دست نوشته ای باقی گذاشت و خودکشی کرد.