رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کم‌قدرت‌ترین پاسپورت‌های جهان

کم‌قدرت‌ترین پاسپورت‌های جهان در سال ۲۰۲۴، پایین‌ترین رتبه قدرت گذرنامه، مربوط به افغانستان است که با دسترسی به تنها ۱۲ درصد از کشورهای بدون ویزا، در رتبه کم قدرت‌ترین پاسپورت قرار دارد. این رتبه‌بندی نشان‌دهنده روابط دیپلماتیک و ثبات اقتصادی یک کشور است و به عنوان مثال، افغانستان و سوریه که از آشفتگی سیاسی و […]

کم‌قدرت‌ترین پاسپورت‌های جهان

در سال ۲۰۲۴، پایین‌ترین رتبه قدرت گذرنامه، مربوط به افغانستان است که با دسترسی به تنها ۱۲ درصد از کشورهای بدون ویزا، در رتبه کم قدرت‌ترین پاسپورت قرار دارد.

این رتبه‌بندی نشان‌دهنده روابط دیپلماتیک و ثبات اقتصادی یک کشور است و به عنوان مثال، افغانستان و سوریه که از آشفتگی سیاسی و جنگ رنج می‌برند، آزادی سفر را به میزان قابل‌توجهی محدود کرده‌اند.

مورد منحصر به فرد کره شمالی است که علیرغم دسترسی به ۴۲ کشور، شهروندان کره شمالی به دلیل کنترل‌های شدید دولت به ندرت سفر می‌کنند.

گذرنامه ونزوئلا به دلیل بحران‌های اقتصادی و سیاسی این کشور که محدودیت‌های سفر را افزایش داده و به طور مشابه، گذرنامه‌های روسی نیز با محدودیت‌های بسیاری توسط کشورهای غربی و پس از جنگ با اوکراین، مواجه شده‌اند.

ایران هم دارای رتبه ضعیف در قدرت گذرنامه خود است و در شرایط نزدیکی به کشورهایی چون اریتره و سودان جنوبی و شمالی قرار دارد.