رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کاظم صدیقی فورا باید از همه سمت‌هایش استفعا دهد

کاظم صدیقی فورا باید از همه سمت‌هایش استفعا دهد صادق الحسینی (فعال اقتصادی) نوشت: آقای صدیقی گفته‌اند: از انتقال زمین به نامشان اطلاع نداشته و امضایشان جعل شده! اینکه نفع جاعل چه بوده و چرا شکایت نکردید را کاری ندارم، اما مگر میشود رییس ستاد امر به معروف به حجاب مردم اینقدر حساس باشد و […]

کاظم صدیقی فورا باید از همه سمت‌هایش استفعا دهد

صادق الحسینی (فعال اقتصادی) نوشت: آقای صدیقی گفته‌اند: از انتقال زمین به نامشان اطلاع نداشته و امضایشان جعل شده!

اینکه نفع جاعل چه بوده و چرا شکایت نکردید را کاری ندارم، اما مگر میشود رییس ستاد امر به معروف به حجاب مردم اینقدر حساس باشد و به مال مردم نه؟

بنظرم ایشان فورا باید از همه سمتهایشان استفعا دهند.