رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مهاجرت کاری به کانادا دشوارتر شد

مهاجرت کاری به کانادا دشوارتر شد کانادا اعلام کرد که برای نخستین بار در تاریخ پس از سال‌ها پذیرش بالای مهاجران، قصد دارد تعداد کارگران موقت خارجی را کاهش دهد.

مهاجرت کاری به کانادا دشوارتر شد

کانادا اعلام کرد که برای نخستین بار در تاریخ پس از سال‌ها پذیرش بالای مهاجران، قصد دارد تعداد کارگران موقت خارجی را کاهش دهد.