رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جمع‌آوری اتباع غیر مجاز از تفرجگاه‌های تهران

جمع‌آوری اتباع غیر مجاز از تفرجگاه‌های تهران سرپرست اداره کل امور اتباع استانداری تهران از اجرای طرح جمع‌آوری اتباع غیر مجاز از سطح تفرجگاه‌های استان تهران خبر داد. اتباع غیر مجاز جمع‌آوری شده در طرح جهت بازگشت به اردوگاه مراقبتی استان تهران تحویل داده می‌شوند.

جمع‌آوری اتباع غیر مجاز از تفرجگاه‌های تهران

سرپرست اداره کل امور اتباع استانداری تهران از اجرای طرح جمع‌آوری اتباع غیر مجاز از سطح تفرجگاه‌های استان تهران خبر داد.

اتباع غیر مجاز جمع‌آوری شده در طرح جهت بازگشت به اردوگاه مراقبتی استان تهران تحویل داده می‌شوند.