رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حبس از یک تا ۱۰ سال؛ مجازات یادگاری نویسی و هرنوع آسیب به آثار تاریخی

حبس از یک تا ۱۰ سال؛ مجازات یادگاری نویسی و هرنوع آسیب به آثار تاریخی سلطانی پاجی، جرم شناس : نوشتن یادگاری بر روی آثار تاریخی و به‌طورکلی وارد کردن هرگونه آسیب خواسته یا ناخواسته به آثار تاریخی مشمول مجازات حبس از یک تا ۱۰ سال خواهد شد. انگیزه در ارتکاب این عمل مجرمانه تاثیری […]

حبس از یک تا ۱۰ سال؛ مجازات یادگاری نویسی و هرنوع آسیب به آثار تاریخی

سلطانی پاجی، جرم شناس :
نوشتن یادگاری بر روی آثار تاریخی و به‌طورکلی وارد کردن هرگونه آسیب خواسته یا ناخواسته به آثار تاریخی مشمول مجازات حبس از یک تا ۱۰ سال خواهد شد.

انگیزه در ارتکاب این عمل مجرمانه تاثیری در تحقق جرم ندارد.

پلیس هم می‌تواند با چنین جرائمی برخورد کند.