رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شرکت پخش: نرخ سوم بنزین شایعه است

شرکت پخش: نرخ سوم بنزین شایعه است شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی: با توجه به موج تازه، تکراری و نخ‌نمای دروغ‌پردازی‌های رسانه‌های بیگانه مبنی بر افزایش قیمت سوخت با سناریوی قیمت سوم، به اطلاع می‌رساند هم‌اکنون هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت و عرضه سوخت با نرخ سوم در دستور کار دولت قرار ندارد./ تسنیم

شرکت پخش: نرخ سوم بنزین شایعه است

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی: با توجه به موج تازه، تکراری و نخ‌نمای دروغ‌پردازی‌های رسانه‌های بیگانه مبنی بر افزایش قیمت سوخت با سناریوی قیمت سوم، به اطلاع می‌رساند هم‌اکنون هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت و عرضه سوخت با نرخ سوم در دستور کار دولت قرار ندارد./ تسنیم