رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اختلاف در اردوگاه اروپا بر سر ایران

اختلاف در اردوگاه اروپا بر سر ایران فرانسه، آلمان و دیگر کشورهای اروپایی با ادعای کمک تسلیحاتی ایران به گروه‌های مقاومت منطقه، خواستار اعمال تحریم علیه تهران شده‌اند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و همچنین آمریکا با این تحریم‌ها مخالف هستند.

اختلاف در اردوگاه اروپا بر سر ایران

فرانسه، آلمان و دیگر کشورهای اروپایی با ادعای کمک تسلیحاتی ایران به گروه‌های مقاومت منطقه، خواستار اعمال تحریم علیه تهران شده‌اند.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و همچنین آمریکا با این تحریم‌ها مخالف هستند.