رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دادگاهی در روسیه حکم بازداشت رئیس سرویس امنیتی اوکراین را صادر کرد

دادگاهی در روسیه حکم بازداشت رئیس سرویس امنیتی اوکراین را صادر کرد دادگاهی در مسکو پس از اعتراف رئیس سرویس امنیتی اوکراین مبنی بر دست داشتن در برخی حملات علیه منافع روسیه، حکم بازداشت او را به شکل غیابی صادر کرد.

دادگاهی در روسیه حکم بازداشت رئیس سرویس امنیتی اوکراین را صادر کرد

دادگاهی در مسکو پس از اعتراف رئیس سرویس امنیتی اوکراین مبنی بر دست داشتن در برخی حملات علیه منافع روسیه، حکم بازداشت او را به شکل غیابی صادر کرد.