رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نرخ مالیات و عوارض سیگار و دخانیات ابلاغ شد

نرخ مالیات و عوارض سیگار و دخانیات ابلاغ شد گمرک ایران نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده انواع سیگار و محصولات دخانی در سال ۱۴۰۳ را ابلاغ کرد که بر اساس آن سیگار، توتون پیپ، و تنباکوی وارداتی ۸۰ درصد، توتون خام وارداتی ۲۵ درصد و توتون فرآوری شده وارداتی ۵۰ درصد تعیین شد.

نرخ مالیات و عوارض سیگار و دخانیات ابلاغ شد

گمرک ایران نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده انواع سیگار و محصولات دخانی در سال ۱۴۰۳ را ابلاغ کرد که بر اساس آن سیگار، توتون پیپ، و تنباکوی وارداتی ۸۰ درصد، توتون خام وارداتی ۲۵ درصد و توتون فرآوری شده وارداتی ۵۰ درصد تعیین شد.