رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امیرعبداللهیان: مسئولیت عواقب حمله به کنسولگری ایران متوجه اسرائیل است

امیرعبداللهیان: مسئولیت عواقب حمله به کنسولگری ایران متوجه اسرائیل است وزیر امور خارجه ایران در گفت‌وگوی تلفنی با همتای سوریه‌ خود: حمله به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق ،عبور از همه تعهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی است مسوولیت عواقب این اقدام متوجه اسراییل است. واکنش جدی جامعه جهانی نسبت به این گونه اقدامات جنایتکارانه ضروری است.

امیرعبداللهیان: مسئولیت عواقب حمله به کنسولگری ایران متوجه اسرائیل است

وزیر امور خارجه ایران در گفت‌وگوی تلفنی با همتای سوریه‌ خود:
حمله به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق ،عبور از همه تعهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی است

مسوولیت عواقب این اقدام متوجه اسراییل است.

واکنش جدی جامعه جهانی نسبت به این گونه اقدامات جنایتکارانه ضروری است.