رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جزئیات خبر جدید وزارت نفت درباره کارت سوخت

جزئیات خبر جدید وزارت نفت درباره کارت سوخت معاون وزیر نفت ­گفت: با الکترونیکی شدن خدمات صدور کارت‌های سوخت تا پایان اردیبهشت، زمان تحویل این کارت‌ها از یک ماه به یک هفته کاهش می‌یابد.

جزئیات خبر جدید وزارت نفت درباره کارت سوخت

معاون وزیر نفت ­گفت: با الکترونیکی شدن خدمات صدور کارت‌های سوخت تا پایان اردیبهشت، زمان تحویل این کارت‌ها از یک ماه به یک هفته کاهش می‌یابد.