رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دبیرکل جنبش جهاد اسلامی در تهران: ایران در کنار مقاومت فلسطین ایستاده، بهای آن را هم پرداخته است

دبیرکل جنبش جهاد اسلامی در تهران: ایران در کنار مقاومت فلسطین ایستاده، بهای آن را هم پرداخته است «زیاد النخاله» دبیرکل جنبش جهاداسلامی فلسطین در نشست خبری در تهران گفت: ایران در کنار ملت فلسطین ایستاده و از زمان پیروزی انقلاب اسلامی همچنان از مردم فلسطین و مقاومت دفاع می‌کند و بر هیچ کسی پوشیده […]

دبیرکل جنبش جهاد اسلامی در تهران: ایران در کنار مقاومت فلسطین ایستاده، بهای آن را هم پرداخته است

«زیاد النخاله» دبیرکل جنبش جهاداسلامی فلسطین در نشست خبری در تهران گفت: ایران در کنار ملت فلسطین ایستاده و از زمان پیروزی انقلاب اسلامی همچنان از مردم فلسطین و مقاومت دفاع می‌کند و بر هیچ کسی پوشیده نیست.

ایران بهای این مسئله را هم پرداخته است و تحریم های زیادی علیه ایران تصویب شده است.

اگر حمایت ایران نبود ملت فلسطین نمی توانست ادامه دهد. صمیمانه از مسئولان و رهبر بزرگ انقلاب اسلامی تشکر می‌کنم.