رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مراقب پیاده نظام سایبری اسرائیل باشید/ هیچ گزارشی از اصابت وجود ندارد

مراقب پیاده نظام سایبری اسرائیل باشید/ هیچ گزارشی از اصابت وجود ندارد رضا عباسی فعال رسانه ای نوشت: هنوز ماهیت صدای انفجارات ‎اصفهان و ‎تبریز مشخص نیست و هیچ تصویری از اصابت یا انفجار وجود ندارد. مراقب پیاده نظام سایبری اسرائیل در فضای مجازی باشید.

مراقب پیاده نظام سایبری اسرائیل باشید/ هیچ گزارشی از اصابت وجود ندارد

رضا عباسی فعال رسانه ای نوشت:

هنوز ماهیت صدای انفجارات ‎اصفهان و ‎تبریز مشخص نیست و هیچ تصویری از اصابت یا انفجار وجود ندارد.
مراقب پیاده نظام سایبری اسرائیل در فضای مجازی باشید.