رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


صدای انفجار ناشی از شلیک پدافند به اشیاء مشکوک بود

صدای انفجار ناشی از شلیک پدافند به اشیاء مشکوک بود هیچ حادثه و خسارتی نداشتیم در پی شنیده شدن صدای نسبتا شدیدی در شرق اصفهان، امیر سرتیپ دوم میهن‌دوست ارشد نظامی ارتش در استان اصفهان گفت: این صدا مربوط به شلیک پدافند هوایی اصفهان به اشیاء مشکوک بوده و هیچ خسارت و حادثه‌ای نداشته‌ایم.

صدای انفجار ناشی از شلیک پدافند به اشیاء مشکوک بود

هیچ حادثه و خسارتی نداشتیم

در پی شنیده شدن صدای نسبتا شدیدی در شرق اصفهان، امیر سرتیپ دوم میهن‌دوست ارشد نظامی ارتش در استان اصفهان گفت: این صدا مربوط به شلیک پدافند هوایی اصفهان به اشیاء مشکوک بوده و هیچ خسارت و حادثه‌ای نداشته‌ایم.