رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تعطیلات در کشورهای شریک تجاری ایران چه روزهایی است؟

تعطیلات در کشورهای شریک تجاری ایران چه روزهایی است؟ تصویب روز پنجشنبه به‌عنوان روز دوم تعطیلات هفته در کمیسیون اجتماعی مجلس منجر به ایجاد وقفه‌ای ۴ روزه در ارتباطات مالی و تجاری با دنیا خواهد شد. داده ها نشان می دهد که شرکای تجاری ایران چه در بحث واردات و چه صادرات روزهای شنبه و […]

تعطیلات در کشورهای شریک تجاری ایران چه روزهایی است؟

تصویب روز پنجشنبه به‌عنوان روز دوم تعطیلات هفته در کمیسیون اجتماعی مجلس منجر به ایجاد وقفه‌ای ۴ روزه در ارتباطات مالی و تجاری با دنیا خواهد شد.

داده ها نشان می دهد که شرکای تجاری ایران چه در بحث واردات و چه صادرات روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل هستند.

چهار روز تعطیلی به معنای عدم امکان برقراری ارتباطات بانکی، گمرکی و سایر ارتباطات تجاری برای ۴ روز متوالی است و مانع بزرگی در توسعه و رشد تجارت کشورمان حتی با شرکا خواهد بود.