رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سرلشکر باقری: عملیات وعدۀ صادق با رمز یا رسول‌الله با موفقیت انجام شد

سرلشکر باقری: عملیات وعدۀ صادق با رمز یا رسول‌الله با موفقیت انجام شد علت این عملیات عبور رژیم صهیونیستی از خطوط قرمز ایران بود. ما این عملیات را منتج به نتیجۀ کامل می‌بینیم و قصدی بر ادامۀ عملیات وجود ندارد اما اگر رژیم صهیونیستی پاسخ بدهد، عملیات بعدی ما بسیار بزرگ‌تر خواهد بود.  

سرلشکر باقری: عملیات وعدۀ صادق با رمز یا رسول‌الله با موفقیت انجام شد

علت این عملیات عبور رژیم صهیونیستی از خطوط قرمز ایران بود.

ما این عملیات را منتج به نتیجۀ کامل می‌بینیم و قصدی بر ادامۀ عملیات وجود ندارد اما اگر رژیم صهیونیستی پاسخ بدهد، عملیات بعدی ما بسیار بزرگ‌تر خواهد بود.