رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امام جمعه قم: در اسرائیل تظاهر کنندگان تصویر رهبر معظم انقلاب را حمل کردند و شعار دادند ما را از دست نتانیاهو نجات دهید

امام جمعه قم: در اسرائیل تظاهر کنندگان تصویر رهبر معظم انقلاب را حمل کردند و شعار دادند ما را از دست نتانیاهو نجات دهید محمد سعیدی، امام جمعه قم: اقدام دانشجویان دانشگاه‌های آمریکا و اروپا یادآورد تدبیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی است که در سالهای اخیر برای جوانان آمریکا و اروپا دو نامه نوشتند […]

امام جمعه قم: در اسرائیل تظاهر کنندگان تصویر رهبر معظم انقلاب را حمل کردند و شعار دادند ما را از دست نتانیاهو نجات دهید

محمد سعیدی، امام جمعه قم:
اقدام دانشجویان دانشگاه‌های آمریکا و اروپا یادآورد تدبیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی است که در سالهای اخیر برای جوانان آمریکا و اروپا دو نامه نوشتند و در این نامه‌ها در برقراری تعامل فرهنگی مخاطب خود را جوانان قرار دادند و تلاش شد تا راهبرد بیداری در غرب پدید آید.

در اسرائیل تظاهر کنندگان اسرائیلی تصویر رهبر معظم انقلاب را حمل کردند و شعار دادند ما را از دست نتانیاهو نجات دهید./مهر