رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر آموزش و پرورش: ما در آستانه الگو شدن برای جهان هستیم

وزیر آموزش و پرورش: ما در آستانه الگو شدن برای جهان هستیم صحرایی وزیر آموزش و پرورش گفت: ما در آستانه الگو شدن برای جهان هستیم،ما به قله نزدیک شده ایم و کسی که می تواند این الگو شدن را رقم بزند نظام تعلیم و تربیت کشور است.

وزیر آموزش و پرورش: ما در آستانه الگو شدن برای جهان هستیم

صحرایی وزیر آموزش و پرورش گفت: ما در آستانه الگو شدن برای جهان هستیم،ما به قله نزدیک شده ایم و کسی که می تواند این الگو شدن را رقم بزند نظام تعلیم و تربیت کشور است.