رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قهر زرگران از تهران تا شیراز و تبریز و اصفهان؛ چرا راسته طلا فروشان بازارها تعطیل شد؟

قهر زرگران از تهران تا شیراز و تبریز و اصفهان؛ چرا راسته طلا فروشان بازارها تعطیل شد؟ سامانه جامع تجارت، روز سه‌شنبه و چهارشنبه، بازار طلای تهران را هم تعطیل کرد. روز دوشنبه طلافروشان بازارهای شیراز، اصفهان و تبریز هم در اعتراض به مالیات‌ستانی‌ها تعطیل کرده بودند و سه‌شنبه، بازار طلافروشان تهران به آنان پیوستند. […]

قهر زرگران از تهران تا شیراز و تبریز و اصفهان؛ چرا راسته طلا فروشان بازارها تعطیل شد؟

سامانه جامع تجارت، روز سه‌شنبه و چهارشنبه، بازار طلای تهران را هم تعطیل کرد. روز دوشنبه طلافروشان بازارهای شیراز، اصفهان و تبریز هم در اعتراض به مالیات‌ستانی‌ها تعطیل کرده بودند و سه‌شنبه، بازار طلافروشان تهران به آنان پیوستند.

مشاهده‌های میدانی از بازار بزرگ طلای تهران طی دو روز گذشته هم حاکی از تعطیل شدن راسته طلافروشان دارد. سامانه تجارت و قانون جدید مالیاتی وضع‌شده بر معاملات طلا و همچنین الزام صدور صورت‌حساب الکترونیکی، از جمله عواملی هستند که منجر به اعتصاب فعالان این حوزه در شهرهای اصفهان و تبریز از دوشنبه و تهران از سه‌شنبه شده است.

اتحادیه صنف‌ طلا فروشان اعتراض به مالیات را کج‌فهمی می‌داند‌ و معتقد است اعتراض صنف نسبت به مالیات نیست و سامانه تجارت مشکل اساسی‌شان است که بعد از گذشت سه ماه و با وجود نامه‌نگاری اتحادیه و صنف، دوباره از سرگرفته شده است‌./هم‌ میهن