رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر ارشاد خبر داد: تغییر نامِ جزیره «ابوموسی» به «بوموسی» و احتمال ثبت عملیات «وعده صادق» در تقویم

وزیر ارشاد خبر داد: تغییر نامِ جزیره «ابوموسی» به «بوموسی» و احتمال ثبت عملیات «وعده صادق» در تقویم محمدمهدی اسماعیلی (وزیر ارشاد) با تبریک روز معلم، روز کارگر و روز خلیج فارس گفت: تغییر نام جزیره ابوموسی به بوموسی در دستور کار دولت قرار دارد؛ یاد شهدایی که در خلیج فارس به شهادت رسیدند از […]

وزیر ارشاد خبر داد: تغییر نامِ جزیره «ابوموسی» به «بوموسی» و احتمال ثبت عملیات «وعده صادق» در تقویم

محمدمهدی اسماعیلی (وزیر ارشاد) با تبریک روز معلم، روز کارگر و روز خلیج فارس گفت: تغییر نام جزیره ابوموسی به بوموسی در دستور کار دولت قرار دارد؛ یاد شهدایی که در خلیج فارس به شهادت رسیدند از جمله شهید مهدوی را نیز گرامی می‌داریم.