رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فردا یارانه دهک اول تا سوم واریز می‌شود

فردا یارانه دهک اول تا سوم واریز می‌شود فردا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ یارانه کمک معیشتی این ماه خانوارهای اول تا سوم به مبلغ ۴۰۰ هزار تومان به حساب سرپرستان خانوارها واریز می‌شود.

فردا یارانه دهک اول تا سوم واریز می‌شود

فردا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ یارانه کمک معیشتی این ماه خانوارهای اول تا سوم به مبلغ ۴۰۰ هزار تومان به حساب سرپرستان خانوارها واریز می‌شود.