رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیسی قانون تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) را ابلاغ کرد

رئیسی قانون تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) را ابلاغ کرد رئیس جمهور قانون تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) و قانون ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس.تی.سی) به داوری را برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد

رئیسی قانون تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) را ابلاغ کرد

رئیس جمهور قانون تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) و قانون ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس.تی.سی) به داوری را برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد