رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۳۱ خرداد زمان قطعی پایان تولید پژو پارس

۳۱ خرداد زمان قطعی پایان تولید پژو پارس شنیده‌های حاکی از این است که  مجوز تولید پژوه پارس تا ۳۱ خرداد بوده و دیگر تمدید نخواهد شد. با توقف تولید پژو پارس، دیگر محصول غیراستانداردی در سبد تولیدات ایران خودرو وجود نخواهد داشت.

۳۱ خرداد زمان قطعی پایان تولید پژو پارس

شنیده‌های حاکی از این است که  مجوز تولید پژوه پارس تا ۳۱ خرداد بوده و دیگر تمدید نخواهد شد.

با توقف تولید پژو پارس، دیگر محصول غیراستانداردی در سبد تولیدات ایران خودرو وجود نخواهد داشت.