رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اعلام جزییات مناظره‌های انتخابات

اعلام جزییات مناظره‌های انتخابات اعلمی دبیر ستاد انتخابات ریاست جمهوری: تعداد صندلی‌ها قطعی نشده است، ما تعداد را باز نگه داشته ایم تا ببینیم برای چند نفر باید صندلی‌ها تدارک دیده شود. این آمادگی را داریم که برای هر تعدادی که شورای نگهبان تأیید کند فضای مناظره هم به همان تعداد در نظر گرفته شود. […]

اعلام جزییات مناظره‌های انتخابات

اعلمی دبیر ستاد انتخابات ریاست جمهوری:

تعداد صندلی‌ها قطعی نشده است، ما تعداد را باز نگه داشته ایم تا ببینیم برای چند نفر باید صندلی‌ها تدارک دیده شود.

این آمادگی را داریم که برای هر تعدادی که شورای نگهبان تأیید کند فضای مناظره هم به همان تعداد در نظر گرفته شود.

مناظره‌ها قطعی شده است و به صورت زنده برگزار می‌شود.

مجری به زودی مشخص می‌شود و در حال حاضر سه نفر به عنوان گزینه‌های اصلی مناظره‌ها مطرح هستند.