رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نکونام ۵ میلیارد تومان جریمه شد

نکونام ۵ میلیارد تومان جریمه شد کمیته انضباطی آرای خود را در خصوص تخلفات صورت گرفته در رقابتهای لیگ برتر صادر کرد.

نکونام ۵ میلیارد تومان جریمه شد

کمیته انضباطی آرای خود را در خصوص تخلفات صورت گرفته در رقابتهای لیگ برتر صادر کرد.