رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فرانسه هم مریم رجوی را ممنوع الخروج کرد

فرانسه هم مریم رجوی را ممنوع الخروج کرد فرانسه پس از کشف اسناد پولشویی، تجهیزات جاسوسی، اسلحه و نفرات غیرقانونی از مقر منافقین در پاریس، مریم رجوی سرکرده این گروهک را ممنوع الخروج کرد./تسنیم

فرانسه هم مریم رجوی را ممنوع الخروج کرد

فرانسه پس از کشف اسناد پولشویی، تجهیزات جاسوسی، اسلحه و نفرات غیرقانونی از مقر منافقین در پاریس، مریم رجوی سرکرده این گروهک را ممنوع الخروج کرد./تسنیم