رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آیفون۷ قرمز معرفی شد

آیفون۷ قرمز معرفی شد. قراره بخشی از درآمد فروش آیفون قرمز برای حمایت از برنامه‌های جهانی ایدز هزینه بشه.

آیفون۷ قرمز معرفی شد. قراره بخشی از درآمد فروش آیفون قرمز برای حمایت از برنامه‌های جهانی ایدز هزینه بشه.


جدیدترین خبرها