رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نتیجه اولیه آزمون دکتری سال ۹۶ بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفت

نتیجه اولیه آزمون دکتری سال ۹۶ بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفت انتخاب رشته از روز شنبه ۹ اردیبهشت آغاز و تا روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۹۶ ادامه دارد

نتیجه اولیه آزمون دکتری سال ۹۶ بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفت

انتخاب رشته از روز شنبه ۹ اردیبهشت آغاز و تا روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۹۶ ادامه دارد