رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بلیت بازی قهرمانی سرخپوشان در حال اتمام

تا الان که ۲۵ ساعت به آغاز بازی پرسپولیس-پدیده و جشن قهرمانی سرخپوشان باقیمانده، ۱۴۰۰۰ بلیت این بازی باقیمانده و پیش بینی می شود تا ساعات آینده همه بلیت های این بازی فروخته شود

تا الان که ۲۵ ساعت به آغاز بازی پرسپولیس-پدیده و جشن قهرمانی سرخپوشان باقیمانده، ۱۴۰۰۰ بلیت این بازی باقیمانده و پیش بینی می شود تا ساعات آینده همه بلیت های این بازی فروخته شود