رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رضا قوچان‌نژاد چهارمین گلزن برتر تاریخ اردویژه هلند قرار گرفت.

رضا قوچان‌نژاد ملی‌پوش فوتبال کشورمان، در رده چهارمین گلزن برتر تاریخ اردویژه هلند قرارگرفت. وی بهترین مهاجم هیرنوین در ۲۷ سال اخیر است.

رضا قوچان‌نژاد ملی‌پوش فوتبال کشورمان، در رده چهارمین گلزن برتر تاریخ اردویژه هلند قرارگرفت.

وی بهترین مهاجم هیرنوین در ۲۷ سال اخیر است.