رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حذف پخش زنده مناظرات خواسته مسئولان دولت بوده است

از بین برنامه‌های تدارک دیده شده صداوسیما برای انتخابات، فقط گفتگوی ويژه خبری شبكه دو به صورت زنده پخش خواهد شد گفته می شود حذف پخش زنده مناظرات خواسته مسئولان دولت بوده است

از بین برنامه‌های تدارک دیده شده صداوسیما برای انتخابات، فقط گفتگوی ويژه خبری شبكه دو به صورت زنده پخش خواهد شد

گفته می شود حذف پخش زنده مناظرات خواسته مسئولان دولت بوده است