رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سزای خیانت به وطن، جز اعدام هست؟

سزای خیانت به وطن، جز اعدام هست؟ حدود ۶۰۰ نفر از اعضای گروهک منافقین در عملیات فروغ جاویدان و حمله نظامی به ایران دستگیر و اعدام شدند

سزای خیانت به وطن، جز اعدام هست؟

حدود ۶۰۰ نفر از اعضای گروهک منافقین در عملیات فروغ جاویدان و حمله نظامی به ایران دستگیر و اعدام شدند