رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عدم پخش سخنرانی رییس جمهور از صداوسیمای استان قزوین

صداوسیمای استان قزوین سخنرانی رییس جمهور در اجلاس مجمع جهانی شهرهای اسلامی را زنده پخش نکرد

صداوسیمای استان قزوین سخنرانی رییس جمهور در اجلاس مجمع جهانی شهرهای اسلامی را زنده پخش نکرد