رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تیم های بدهکار نمی توانند بازیکن خارجی جذب کنند

مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال: تیم های بدهکار نمی توانند بازیکن خارجی جذب کنند ۱۴ باشگاه لیگ برتری بدهکارند

مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال:
تیم های بدهکار نمی توانند بازیکن خارجی جذب کنند

۱۴ باشگاه لیگ برتری بدهکارند