رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تمامی مدارس “شهرستان مهران” تعطیل شد

به علت گرد و غبار شدید صبح امروز تمامی مدارس “شهرستان مهران” تعطیل شد و ادارات هم با ۲ ساعت تاخیر آغاز به کار خواهند کرد

به علت گرد و غبار شدید صبح امروز تمامی مدارس “شهرستان مهران” تعطیل شد و ادارات هم با ۲ ساعت تاخیر آغاز به کار خواهند کرد