رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نتایج انتخابات ریاست جمهوری فرانسه پس از شمارش ۹۷ درصد آرا

نتایج انتخابات ریاست جمهوری فرانسه پس از شمارش ۹۷ درصد آرا/ ماکرون و لوپن در صدر

نتایج انتخابات ریاست جمهوری فرانسه پس از شمارش ۹۷ درصد آرا/ ماکرون و لوپن در صدر


جدیدترین خبرها