رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اموال بابک زنجانی روی دست دولت«باد»کرده

مسئول کمیته وصول مطالبات وزارت نفت: اموال بابک زنجانی روی دست دولت«باد»کرده/می‌گوید پولهایتان را در تاجیکستان می‌دهم

مسئول کمیته وصول مطالبات وزارت نفت: اموال بابک زنجانی روی دست دولت«باد»کرده/می‌گوید پولهایتان را در تاجیکستان می‌دهم