رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خطر وقوع تصادف در هنگام کار کردن با تلفن همراه در حال رانندگی

خطر وقوع تصادف در هنگام کار کردن با تلفن همراه در حال رانندگی، ۶ برابر بیشتر از احتمال تصادف در هنگام رانندگی در حال مستی می باشد.

خطر وقوع تصادف در هنگام کار کردن با تلفن همراه در حال رانندگی، ۶ برابر بیشتر از احتمال تصادف در هنگام رانندگی در حال مستی می باشد.