رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ویدیو: میرسلیم در اولین نشست خبری خود بعنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری به زبان فرانسوی صحبت کرد.

ویدیو: میرسلیم در اولین نشست خبری خود بعنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری به زبان فرانسوی صحبت کرد.

ویدیو: میرسلیم در اولین نشست خبری خود بعنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری به زبان فرانسوی صحبت کرد.