رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


با اعلام کنفدراسیون آسیا تیم پرسپولیس به عنوان سومین تیم پرتماشاگر این فصل لیگ قهرمانان انتخاب شد

با اعلام کنفدراسیون آسیا تیم پرسپولیس به عنوان سومین تیم پرتماشاگر این فصل لیگ قهرمانان انتخاب شد

با اعلام کنفدراسیون آسیا تیم پرسپولیس به عنوان سومین تیم پرتماشاگر این فصل لیگ قهرمانان انتخاب شد