رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خبر بمب‌گذاری در منطقه‌ فرهنگ‌شهر اهواز صحت ندارد

فرمانده انتظامي خوزستان: خبر بمب‌گذاری در منطقه‌ فرهنگ‌شهر اهواز صحت ندارد

فرمانده انتظامي خوزستان: خبر بمب‌گذاری در منطقه‌ فرهنگ‌شهر اهواز صحت ندارد