رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بیچاره ها داشتن از داعش در رقه فرارميكردن، در بمباران آمريكايي‌ها بيرون شهركشته ميشن!

بیچاره ها داشتن از داعش در رقه فرارميكردن، در بمباران آمريكايي‌ها بيرون شهركشته ميشن! / ۷ كودك هم بين كشته‌شده‌هاست منبع: الجزیره

بیچاره ها داشتن از داعش در رقه فرارميكردن، در بمباران آمريكايي‌ها بيرون شهركشته ميشن! / ۷ كودك هم بين كشته‌شده‌هاست

منبع: الجزیره