رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آتش سوزی خودروی پلیس در تبریز

آتش سوزی خودروی پلیس در تبریز/ خودروی گشت سمند کلانتری ۱۵ تبریز به علت معیوب بودن شلنگ بنزین مابین نصف راه و چهار راه لاله، مقابل هشت بهشت، دچار آتش سوزی در قسمت موتور شد

آتش سوزی خودروی پلیس در تبریز/ خودروی گشت سمند کلانتری ۱۵ تبریز به علت معیوب بودن شلنگ بنزین مابین نصف راه و چهار راه لاله، مقابل هشت بهشت، دچار آتش سوزی در قسمت موتور شد