رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ایلیه ناستاسه «باید دید فرزند سرنا ویلیامز چه رنگی خواهد داشت، رنگ شکلاتی شیری؟»

‍ ‏ایلیه ناستاسه، قهرمان مسابقات اوپن فرانسه در یک کنفرانس خبری گفته «باید دید فرزند سرنا ویلیامز چه رنگی خواهد داشت، رنگ شکلاتی شیری؟» ‏سرنا ویلیامز هم اینجور بهش جواب داده: ‏این واقعا مایوس کننده است که در جامعه ای زندگی می کنیم افرادی مانند ناستاسه می توانند مطالب نژادپرستانه و یا زن ستیز بیان […]

‍ ‏ایلیه ناستاسه، قهرمان مسابقات اوپن فرانسه در یک کنفرانس خبری گفته «باید دید فرزند سرنا ویلیامز چه رنگی خواهد داشت، رنگ شکلاتی شیری؟»

‏سرنا ویلیامز هم اینجور بهش جواب داده:
‏این واقعا مایوس کننده است که در جامعه ای زندگی می کنیم افرادی مانند ناستاسه می توانند مطالب نژادپرستانه و یا زن ستیز بیان کنند