رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نصرالله مدقالچی، دوبلور پیشکسوت:

نصرالله مدقالچی، دوبلور پیشکسوت: زیباترین جمله ای که در دوران ۵۰ساله دوبلوری خود گفته ام بجای ابوسفیان در فیلم محمدرسول الله بود که خطاب به هند گفتم: محمد از دلها وارد می شود نه دیوارها!

نصرالله مدقالچی، دوبلور پیشکسوت:

زیباترین جمله ای که در دوران ۵۰ساله دوبلوری خود گفته ام بجای ابوسفیان در فیلم محمدرسول الله بود که خطاب به هند گفتم:
محمد از دلها وارد می شود نه دیوارها!