رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بازداشت ۸۰۰ نفر در ترکیه

به گفته مقامات امنيتى تركيه شب گذشته ٨٠٠ نفر در اين كشور به ظن ارتباط با فتح الله گولن بازداشت شدند.

به گفته مقامات امنيتى تركيه شب گذشته ٨٠٠ نفر در اين كشور به ظن ارتباط با فتح الله گولن بازداشت شدند.