رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


این روزها که وعده پرداخت پول به مردم حسابی داغه بدنیست بدونید:

این روزها که وعده پرداخت پول به مردم حسابی داغه بدنیست بدونید: ⁣در سال ۲۰۱۶ نزدیک به ۷۸% مردم سوئیس با طرح پرداخت ماهانه ۲۵۰۰ فرانک به افراد بزرگسال و ۶۲۵ فرانک برای کودکان مخالفت کردند!

این روزها که وعده پرداخت پول به مردم حسابی داغه بدنیست بدونید:

⁣در سال ۲۰۱۶ نزدیک به ۷۸% مردم سوئیس با طرح پرداخت ماهانه ۲۵۰۰ فرانک به افراد بزرگسال و ۶۲۵ فرانک برای کودکان مخالفت کردند!


جدیدترین خبرها