رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


برگزاری دوازدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری در ١٠٣ کشور و ٢٧٩ شعبه اخذ رأی در خارج

قشقاوی خبر داد: برگزاری دوازدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری در ١٠٣ کشور و ٢٧٩ شعبه اخذ رأی در خارج / تا الان موفق به برگزاری انتخابات در کانادا نشده‌ایم

قشقاوی خبر داد: برگزاری دوازدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری در ١٠٣ کشور و ٢٧٩ شعبه اخذ رأی در خارج / تا الان موفق به برگزاری انتخابات در کانادا نشده‌ایم